Bekijk onze lijst van geregistreerde doorverwijzers en zoek je organisatie.

Geef het corresponderende e-mail adres in en druk op 'Zend code'. Even later krijg je je code toegezonden op het ingegeven e-mailadres.

Vond je je organisatie in de lijst, maar herkende je het e-mailadres niet, of is het niet meer actief ? Contacteer dan ons secretariaat.

Vond je je organisatie niet terug in de lijst ? Vul dan het registratieformulier voor doorverwijzers in.


Het secretariaat is geopend van maandag t.e.m. vrijdag (9u-13u)
Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent
09 269 07 88
info@pirlewiet.be